Screen Screenboy

จัดเรียงตาม:  
จอภาพ Screenboy แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 240 นิ้ว (368x486 cm.)
จอภาพ Screenboy แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 240 นิ้ว (368x486 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นสูงหรือลงสุด
 • มีสวิทซ์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
 • เนื้อจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
 • ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
 • มี Wireless Remote Control เป็นอุปกรณ์เสริม
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
69,000.00฿
จอภาพ ScreenBoy แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 300 นิ้ว (457x610 cm.)
จอภาพ ScreenBoy แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 300 นิ้ว (457x610 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นสูงหรือลงสุด
 • มีสวิทซ์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
 • เนื้อจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
 • ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
 • มี Wireless Remote Control เป็นอุปกรณ์เสริม
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
104,900.00฿
จอภาพ Screenboy แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (183x244 cm.)
จอภาพ Screenboy แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (183x244 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นสูงหรือลงสุด
 • มีสวิทซ์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
 • เนื้อจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
 • ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
 • มี Wireless Remote Control เป็นอุปกรณ์เสริม
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
7,300.00฿
จอภาพ Screenboy แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (160x212 cm.)
จอภาพ Screenboy แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (160x212 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นสูงหรือลงสุด
 • มีสวิทซ์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
 • เนื้อจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
 • ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
 • มี Wireless Remote Control เป็นอุปกรณ์เสริม
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
5,900.00฿
จอภาพ Screenboy แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 150 นิ้ว (244x305 cm.)
จอภาพ Screenboy แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 150 นิ้ว (244x305 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นสูงหรือลงสุด
 • มีสวิทซ์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
 • เนื้อจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
 • ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
 • มี Wireless Remote Control เป็นอุปกรณ์เสริม
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
14,800.00฿
จอภาพ Screenboy แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 150นิ้ว (244x305 cm.)
จอภาพ Screenboy แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 150นิ้ว (244x305 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบแขวนมือดึง สามารถติดตั้งกับผนังเพดานได้
 • เหมาะสาหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม (Roller Lock) ล็อคแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด
 • ในการดึงเนื้อจอลงหรือม้วนเก็บในกระบอกจอ ส่วนล่างของผ้าจอม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ 2 เส้นเพื่อทนต่อการดึง
 • เนื้อจอสีขาว ชนิด Matt White (Gain 1.0)
 • ทาจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดาทนต่อการฉีกขาด ป้องกันติดไฟ และสามารถทาความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดาน
 • รับประกัน 1 ปี

5,500.00฿
จอภาพ Screenboy แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด100 นิ้ว (160x212 cm.)
จอภาพ Screenboy แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด100 นิ้ว (160x212 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบแขวนมือดึง สามารถติดตั้งกับผนังเพดานได้
 • เหมาะสาหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม (Roller Lock) ล็อคแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด
 • ในการดึงเนื้อจอลงหรือม้วนเก็บในกระบอกจอ ส่วนล่างของผ้าจอม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ 2 เส้นเพื่อทนต่อการดึง
 • เนื้อจอสีขาว ชนิด Matt White (Gain 1.0)
 • ทาจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดาทนต่อการฉีกขาด ป้องกันติดไฟ และสามารถทาความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดาน
 • รับประกัน 1 ปี

2,500.00฿
จอภาพ Screenboy แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 70 นิ้ว (180x180 cm.)
จอภาพ Screenboy แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 70 นิ้ว (180x180 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบแขวนมือดึง สามารถติดตั้งกับผนังเพดานได้
 • เหมาะสาหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม (Roller Lock) ล็อคแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด
 • ในการดึงเนื้อจอลงหรือม้วนเก็บในกระบอกจอ ส่วนล่างของผ้าจอม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ 2 เส้นเพื่อทนต่อการดึง
 • เนื้อจอสีขาว ชนิด Matt White (Gain 1.0)
 • ทาจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดาทนต่อการฉีกขาด ป้องกันติดไฟ และสามารถทาความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดาน
 • รับประกัน 1 ปี

1,300.00฿
จอภาพ Screenboy แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (183x244 cm.)
จอภาพ Screenboy แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (183x244 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบแขวนมือดึง สามารถติดตั้งกับผนังเพดานได้
 • เหมาะสาหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม (Roller Lock) ล็อคแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด
 • ในการดึงเนื้อจอลงหรือม้วนเก็บในกระบอกจอ ส่วนล่างของผ้าจอม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ 2 เส้นเพื่อทนต่อการดึง
 • เนื้อจอสีขาว ชนิด Matt White (Gain 1.0)
 • ทาจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดาทนต่อการฉีกขาด ป้องกันติดไฟ และสามารถทาความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดาน
 • รับประกัน 1 ปี

2,800.00฿
Per Page      1 - 9 of 9
 • 1