Projector / Screen

จัดเรียงตาม:  
จอภาพ Vertex แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 16:9 ขนาด 120 นิ้ว (157x273 cm.)
จอภาพ Vertex แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 16:9 ขนาด 120 นิ้ว (157x273 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นสูงหรือลงสุด
 • มีสวิทซ์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
 • เนื้อจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
 • ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
 • มี Wireless Remote Control เป็นอุปกรณ์เสริม
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0)
Download
14,900.00฿
จอภาพ Vertex แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 300 นิ้ว (457x610 cm.)
จอภาพ Vertex แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 300 นิ้ว (457x610 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นสูงหรือลงสุด
 • มีสวิทซ์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
 • เนื้อจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
 • ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
 • มี Wireless Remote Control เป็นอุปกรณ์เสริม
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0)
Download
17,900.00฿
จอภาพ Vertex แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (160x212 cm.)
จอภาพ Vertex แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (160x212 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นสูงหรือลงสุด
 • มีสวิทซ์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
 • เนื้อจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
 • ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
 • มี Wireless Remote Control เป็นอุปกรณ์เสริม
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0)
Download
9,500.00฿
จอภาพ Vertex แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 180 นิ้ว (274x366 cm.)
จอภาพ Vertex แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 180 นิ้ว (274x366 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นสูงหรือลงสุด
 • มีสวิทซ์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
 • เนื้อจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
 • ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
 • มี Wireless Remote Control เป็นอุปกรณ์เสริม
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0)
Download
31,500.00฿
จอภาพ Vertex แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 200 นิ้ว (305x406 cm.)
จอภาพ Vertex แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 200 นิ้ว (305x406 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
 • มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นสูงหรือลงสุด
 • มีสวิทซ์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
 • เนื้อจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
 • ใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
 • มี Wireless Remote Control เป็นอุปกรณ์เสริม
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0)
Download
38,900.00฿
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 16:9 ขนาด 120 นิ้ว
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 16:9 ขนาด 120 นิ้ว
 • สามารถติดตั้งกับผนังเพดานเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุFiberด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม(roller lock)ล็อกแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด ส่วนล่างของผ้าม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ2ชั้นเพื่อทนต่อแรงดึง
 • เนื้อผ้ามีให้เลือก Matt White (Gain 1.0), Glass Beaded (Gain 2.0)
 • มีขนาด ตั้งแต่ 50x50 นิ้ว จนถึง 200นิ้ว
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
4,200.00฿
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 200 นิ้ว (305x406 cm.)
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 200 นิ้ว (305x406 cm.)
 • สามารถติดตั้งกับผนังเพดานเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุFiberด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม(roller lock)ล็อกแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด ส่วนล่างของผ้าม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ2ชั้นเพื่อทนต่อแรงดึง
 • เนื้อผ้ามีให้เลือก Matt White (Gain 1.0), Glass Beaded (Gain 2.0)
 • มีขนาด ตั้งแต่ 50x50 นิ้ว จนถึง 200นิ้ว
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
23,900.00฿
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 180 นิ้ว (274x366 cm.)
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 180 นิ้ว (274x366 cm.)
 • สามารถติดตั้งกับผนังเพดานเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุFiberด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม(roller lock)ล็อกแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด ส่วนล่างของผ้าม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ2ชั้นเพื่อทนต่อแรงดึง
 • เนื้อผ้ามีให้เลือก Matt White (Gain 1.0), Glass Beaded (Gain 2.0)
 • มีขนาด ตั้งแต่ 50x50 นิ้ว จนถึง 200นิ้ว
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
18,900.00฿
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 150 นิ้ว (244x305 cm.)
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 150 นิ้ว (244x305 cm.)
 • สามารถติดตั้งกับผนังเพดานเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุFiberด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม(roller lock)ล็อกแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด ส่วนล่างของผ้าม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ2ชั้นเพื่อทนต่อแรงดึง
 • เนื้อผ้ามีให้เลือก Matt White (Gain 1.0), Glass Beaded (Gain 2.0)
 • มีขนาด ตั้งแต่ 50x50 นิ้ว จนถึง 200นิ้ว
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
7,900.00฿
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (183x244 cm.)
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (183x244 cm.)
 • สามารถติดตั้งกับผนังเพดานเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุFiberด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม(roller lock)ล็อกแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด ส่วนล่างของผ้าม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ2ชั้นเพื่อทนต่อแรงดึง
 • เนื้อผ้ามีให้เลือก Matt White (Gain 1.0), Glass Beaded (Gain 2.0)
 • มีขนาด ตั้งแต่ 50x50 นิ้ว จนถึง 200นิ้ว
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
3,700.00฿
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (160x212cm.)
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (160x212cm.)
 • สามารถติดตั้งกับผนังเพดานเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุFiberด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม(roller lock)ล็อกแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด ส่วนล่างของผ้าม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ2ชั้นเพื่อทนต่อแรงดึง
 • เนื้อผ้ามีให้เลือก Matt White (Gain 1.0), Glass Beaded (Gain 2.0)
 • มีขนาด ตั้งแต่ 50x50 นิ้ว จนถึง 200นิ้ว
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
3,300.00฿
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 1:1 ขนาด 70 นิ้ว (180x180 cm.)
จอภาพ Vertex แบบแขวนมือดึง 1:1 ขนาด 70 นิ้ว (180x180 cm.)
 • สามารถติดตั้งกับผนังเพดานเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุFiberด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
 • เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม(roller lock)ล็อกแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด ส่วนล่างของผ้าม้วนกับแกนดึงและเย็บด้วยตะเข็บ2ชั้นเพื่อทนต่อแรงดึง
 • เนื้อผ้ามีให้เลือก Matt White (Gain 1.0), Glass Beaded (Gain 2.0)
 • มีขนาด ตั้งแต่ 50x50 นิ้ว จนถึง 200นิ้ว
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
1,500.00฿
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 4:3 ขนาด 150 นิ้ว (244x305 cm.)
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 4:3 ขนาด 150 นิ้ว (244x305 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องจอทำด้วยโลหะเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวด้านหลังเคลือบสีดำ ทำจากวัสดุ Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาดและสามารถทำความสะอาดได้
 • ขาตั้งจอรับภาพเป็นแบบสามขาทำด้วยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได้มีเสาขาตั้งจอทำด้วยเหล็กแข็งสามารถดึงขึ้นหรือลดลงได้โดยมีตัวล็อคเพื่อบังคับให้ความสูงของเสาอยู่คงที่ตามที่ต้องการ
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากางขาตั้งจอด้วยตัวล็อค ซึ่งจะล็อคได้อย่างแน่นไม่หลุดง่าย ตัวกล่องจอสามารถถอดแยกออกจากเสาขาตั้งจอได้ โดยการปลดตัวล็อค
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสาขาตั้งจอ โดยกล่องจอรับภาพสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได้เพื่อให้ได้ขนาดจอรับภาพที่ต้องการ โดยมีตัวล็อคติดอยู่กับเสาขาตั้งจอ เพื่อใช้การดึงจอภาพให้ดึงและล็อคเข้ากับเสาขาตั้งจอ ทำให้มั่นใจว่าจอภาพจะตึงตลอดเวลาการใช้งาน
 • มี Keystone Eliminator เพื่อไม่ให้เกิดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
 • มีระบบ fingertip tension lock ที่ทำให้จอกางได้ตึงเรียบและม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย
 • มีระบบ Cam Lock แกนหมุนป้องกันจอไม่ให้ถูกดึงหลุดออกจากแกนหมุน
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0) Glass Beaded (Gain 2.5)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
13,800.00฿
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (183x244 cm.)
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (183x244 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องจอทำด้วยโลหะเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวด้านหลังเคลือบสีดำ ทำจากวัสดุ Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาดและสามารถทำความสะอาดได้
 • ขาตั้งจอรับภาพเป็นแบบสามขาทำด้วยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได้มีเสาขาตั้งจอทำด้วยเหล็กแข็งสามารถดึงขึ้นหรือลดลงได้โดยมีตัวล็อคเพื่อบังคับให้ความสูงของเสาอยู่คงที่ตามที่ต้องการ
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากางขาตั้งจอด้วยตัวล็อค ซึ่งจะล็อคได้อย่างแน่นไม่หลุดง่าย ตัวกล่องจอสามารถถอดแยกออกจากเสาขาตั้งจอได้ โดยการปลดตัวล็อค
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสาขาตั้งจอ โดยกล่องจอรับภาพสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได้เพื่อให้ได้ขนาดจอรับภาพที่ต้องการ โดยมีตัวล็อคติดอยู่กับเสาขาตั้งจอ เพื่อใช้การดึงจอภาพให้ดึงและล็อคเข้ากับเสาขาตั้งจอ ทำให้มั่นใจว่าจอภาพจะตึงตลอดเวลาการใช้งาน
 • มี Keystone Eliminator เพื่อไม่ให้เกิดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
 • มีระบบ fingertip tension lock ที่ทำให้จอกางได้ตึงเรียบและม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย
 • มีระบบ Cam Lock แกนหมุนป้องกันจอไม่ให้ถูกดึงหลุดออกจากแกนหมุน
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0) Glass Beaded (Gain 2.5)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
6,200.00฿
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (160x212 cm.)
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (160x212 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องจอทำด้วยโลหะเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวด้านหลังเคลือบสีดำ ทำจากวัสดุ Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาดและสามารถทำความสะอาดได้
 • ขาตั้งจอรับภาพเป็นแบบสามขาทำด้วยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได้มีเสาขาตั้งจอทำด้วยเหล็กแข็งสามารถดึงขึ้นหรือลดลงได้โดยมีตัวล็อคเพื่อบังคับให้ความสูงของเสาอยู่คงที่ตามที่ต้องการ
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากางขาตั้งจอด้วยตัวล็อค ซึ่งจะล็อคได้อย่างแน่นไม่หลุดง่าย ตัวกล่องจอสามารถถอดแยกออกจากเสาขาตั้งจอได้ โดยการปลดตัวล็อค
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสาขาตั้งจอ โดยกล่องจอรับภาพสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได้เพื่อให้ได้ขนาดจอรับภาพที่ต้องการ โดยมีตัวล็อคติดอยู่กับเสาขาตั้งจอ เพื่อใช้การดึงจอภาพให้ดึงและล็อคเข้ากับเสาขาตั้งจอ ทำให้มั่นใจว่าจอภาพจะตึงตลอดเวลาการใช้งาน
 • มี Keystone Eliminator เพื่อไม่ให้เกิดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
 • มีระบบ fingertip tension lock ที่ทำให้จอกางได้ตึงเรียบและม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย
 • มีระบบ Cam Lock แกนหมุนป้องกันจอไม่ให้ถูกดึงหลุดออกจากแกนหมุน
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0) Glass Beaded (Gain 2.5)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
5,300.00฿
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 1:1 ขนาด 70 นิ้ว (180x180 cm.)
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 1:1 ขนาด 70 นิ้ว (180x180 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องจอทำด้วยโลหะเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวด้านหลังเคลือบสีดำ ทำจากวัสดุ Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาดและสามารถทำความสะอาดได้
 • ขาตั้งจอรับภาพเป็นแบบสามขาทำด้วยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได้มีเสาขาตั้งจอทำด้วยเหล็กแข็งสามารถดึงขึ้นหรือลดลงได้โดยมีตัวล็อคเพื่อบังคับให้ความสูงของเสาอยู่คงที่ตามที่ต้องการ
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากางขาตั้งจอด้วยตัวล็อค ซึ่งจะล็อคได้อย่างแน่นไม่หลุดง่าย ตัวกล่องจอสามารถถอดแยกออกจากเสาขาตั้งจอได้ โดยการปลดตัวล็อค
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสาขาตั้งจอ โดยกล่องจอรับภาพสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได้เพื่อให้ได้ขนาดจอรับภาพที่ต้องการ โดยมีตัวล็อคติดอยู่กับเสาขาตั้งจอ เพื่อใช้การดึงจอภาพให้ดึงและล็อคเข้ากับเสาขาตั้งจอ ทำให้มั่นใจว่าจอภาพจะตึงตลอดเวลาการใช้งาน
 • มี Keystone Eliminator เพื่อไม่ให้เกิดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
 • มีระบบ fingertip tension lock ที่ทำให้จอกางได้ตึงเรียบและม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย
 • มีระบบ Cam Lock แกนหมุนป้องกันจอไม่ให้ถูกดึงหลุดออกจากแกนหมุน
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0) Glass Beaded (Gain 2.5)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
2,500.00฿
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 1:1 ขนาด 50 นิ้ว (127x127cm.)
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 1:1 ขนาด 50 นิ้ว (127x127cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องจอทำด้วยโลหะเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวด้านหลังเคลือบสีดำ ทำจากวัสดุ Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาดและสามารถทำความสะอาดได้
 • ขาตั้งจอรับภาพเป็นแบบสามขาทำด้วยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได้มีเสาขาตั้งจอทำด้วยเหล็กแข็งสามารถดึงขึ้นหรือลดลงได้โดยมีตัวล็อคเพื่อบังคับให้ความสูงของเสาอยู่คงที่ตามที่ต้องการ
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากางขาตั้งจอด้วยตัวล็อค ซึ่งจะล็อคได้อย่างแน่นไม่หลุดง่าย ตัวกล่องจอสามารถถอดแยกออกจากเสาขาตั้งจอได้ โดยการปลดตัวล็อค
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสาขาตั้งจอ โดยกล่องจอรับภาพสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได้เพื่อให้ได้ขนาดจอรับภาพที่ต้องการ โดยมีตัวล็อคติดอยู่กับเสาขาตั้งจอ เพื่อใช้การดึงจอภาพให้ดึงและล็อคเข้ากับเสาขาตั้งจอ ทำให้มั่นใจว่าจอภาพจะตึงตลอดเวลาการใช้งาน
 • มี Keystone Eliminator เพื่อไม่ให้เกิดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
 • มีระบบ fingertip tension lock ที่ทำให้จอกางได้ตึงเรียบและม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย
 • มีระบบ Cam Lock แกนหมุนป้องกันจอไม่ให้ถูกดึงหลุดออกจากแกนหมุน
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0) Glass Beaded (Gain 2.5)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
2,350.00฿
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 1:1 ขนาด 60 นิ้ว (92 x 122 cm.)
จอภาพ  Vertex แบบขาตั้ง 1:1 ขนาด 60 นิ้ว (92 x 122 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องจอทำด้วยโลหะเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวด้านหลังเคลือบสีดำ ทำจากวัสดุ Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาดและสามารถทำความสะอาดได้
 • ขาตั้งจอรับภาพเป็นแบบสามขาทำด้วยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได้มีเสาขาตั้งจอทำด้วยเหล็กแข็งสามารถดึงขึ้นหรือลดลงได้โดยมีตัวล็อคเพื่อบังคับให้ความสูงของเสาอยู่คงที่ตามที่ต้องการ
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากางขาตั้งจอด้วยตัวล็อค ซึ่งจะล็อคได้อย่างแน่นไม่หลุดง่าย ตัวกล่องจอสามารถถอดแยกออกจากเสาขาตั้งจอได้ โดยการปลดตัวล็อค
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสาขาตั้งจอ โดยกล่องจอรับภาพสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได้เพื่อให้ได้ขนาดจอรับภาพที่ต้องการ โดยมีตัวล็อคติดอยู่กับเสาขาตั้งจอ เพื่อใช้การดึงจอภาพให้ดึงและล็อคเข้ากับเสาขาตั้งจอ ทำให้มั่นใจว่าจอภาพจะตึงตลอดเวลาการใช้งาน
 • มี Keystone Eliminator เพื่อไม่ให้เกิดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
 • มีระบบ fingertip tension lock ที่ทำให้จอกางได้ตึงเรียบและม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย
 • มีระบบ Cam Lock แกนหมุนป้องกันจอไม่ให้ถูกดึงหลุดออกจากแกนหมุน
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0) Glass Beaded (Gain 2.5)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
5,900.00฿
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 1:1 ขนาด 60 นิ้ว (153x153 cm.)
จอภาพ Vertex แบบขาตั้ง 1:1 ขนาด 60 นิ้ว (153x153 cm.)
 • เป็นจอรับภาพแบบขาตั้งและจอภาพม้วนเก็บในกล่องจอทำด้วยโลหะเหมาะสำหรับใช้งานหนัก
 • เนื้อจอสีขาวด้านหลังเคลือบสีดำ ทำจากวัสดุ Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาดและสามารถทำความสะอาดได้
 • ขาตั้งจอรับภาพเป็นแบบสามขาทำด้วยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได้มีเสาขาตั้งจอทำด้วยเหล็กแข็งสามารถดึงขึ้นหรือลดลงได้โดยมีตัวล็อคเพื่อบังคับให้ความสูงของเสาอยู่คงที่ตามที่ต้องการ
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสากางขาตั้งจอด้วยตัวล็อค ซึ่งจะล็อคได้อย่างแน่นไม่หลุดง่าย ตัวกล่องจอสามารถถอดแยกออกจากเสาขาตั้งจอได้ โดยการปลดตัวล็อค
 • ตัวกล่องจอรับภาพยึดติดกับเสาขาตั้งจอ โดยกล่องจอรับภาพสามารถปรับขึ้นหรือลดลงได้เพื่อให้ได้ขนาดจอรับภาพที่ต้องการ โดยมีตัวล็อคติดอยู่กับเสาขาตั้งจอ เพื่อใช้การดึงจอภาพให้ดึงและล็อคเข้ากับเสาขาตั้งจอ ทำให้มั่นใจว่าจอภาพจะตึงตลอดเวลาการใช้งาน
 • มี Keystone Eliminator เพื่อไม่ให้เกิดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
 • มีระบบ fingertip tension lock ที่ทำให้จอกางได้ตึงเรียบและม้วนเก็บได้อย่างเรียบร้อย
 • มีระบบ Cam Lock แกนหมุนป้องกันจอไม่ให้ถูกดึงหลุดออกจากแกนหมุน
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0) Glass Beaded (Gain 2.5)
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
2,350.00฿
จอรับภาพ VERTEX EASY FOLD 4:3 ขนาด 120 นิ้ว Front (183X244 cm.)
จอรับภาพ VERTEX EASY FOLD 4:3 ขนาด 120 นิ้ว Front (183X244 cm.)
 • จอรับภาพชนิดขึง สามารถประกอบได้ง่าย
 • โครงทำด้วยวัสดุอลูมิเนียมโค้งมนเคลือบด้วยกัมหยี่สำดำ ให้ความสง่างามหรูหรากับห้อง
 • เนื้อจอขึงตรึงเรียบสนิทกับโครงกัมหยี่ที่โค้งมนเข้าหาเนื้อจอ
 • เนื้อผ้า HD-Gray เป็นเนื้อผ้าชนิด High Definition สีเทา ทำช่วยเพิ่ม contrast และโทนสีของภาพให้ดูสมจริงมากขึ้น
 • ขนาดจอเป็นชนิด Wide Screen ( 16:9 ) ตั่งแต่ 80นิ้ว 92นิ้วและ 100นิ้ว
 • สินค้ารับประกัน 1 ปี
Download
33,800.00฿
Per Page      1 - 20 of 83